派克DN6 D1VW020HVZP91XB510

派克DN6 D1VW020HVZP91XB510

派克DN6 D1VW020HVZP91XB510

派克DN6 D1VW020HVZP91XB510基本介绍

CCP230D、CCP230M、300AA00126A(230VAC)、300AA00309A(110VDC)、300AA00086A(230VAC)
电磁阀DG4V-3-2A-VM-U-SA7-60、DG4V-3-2AL-VM-U-SA7-60、DG4V32NMUD660\DN6
D1VW020HVZP91XB510(Parker)、D1VW020BVZP91XB510(Parker)
DG4V-3-2A-M-U-D6-60(220VAC)(Vickers)、DG4V-3-2N-M-U-D6-60  (Vickers)、E321F32(220VDC,220VAC)、E321H25、722F32

电磁水阀HQ16.24Z、HY-FXF25.04V

压差发讯器HY-YLS3A.003

 

 

EH主油泵HY-ZSB980C.001V
EH主油泵PVH074R01AA10A(PVH74QIC-RSF-1S-10-C25-31)(Vickers)
EH主油泵PVH098R01AJ30A2500000020                (Vickers)

EH主油泵PVH098R01AD30A250000002001AB010A卧式   (Vickers)    
循环泵 2PB26D-G28P1-V、2PE26D-G28P1-VS40                               再生泵 2PB6.2D-G28P1-V-VS40/10、2PE6.5D-G28P1V-VS40
密封类产品

EH油滤芯

油动机滤芯HY-10-002-HTCC、HY-10-001-HTCC、HY-10-003-HTCC

HC9020FKP4Z、HC2206FKP6Z
主泵出口滤芯HC9104FKS13Z、HC9020FKS8Z 

派克DN6 D1VW020HVZP91XB510性能特点

 

派克DN6 D1VW020HVZP91XB510技术参数

 

派克DN6 D1VW020HVZP91XB510使用说明

 

派克DN6 D1VW020HVZP91XB510采购须知

 

主营产品:油泵,齿轮泵,滤芯,电磁阀,截止阀,伺服阀,位移传感器